902.gr

Υπογράφω

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Από το Blogger.

Αναγνώστες

Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

E-mail Εκτύπωση PDF
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός 16/12/2011
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 36.610
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. και όμοιες άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Στο Σταυρό) την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
  • Ανακοινώσεις - Ενημέρωση από τον Δήμαρχο.

(Εισηγήτρια Πολ. Μηχ. κ. Καπετανικόλα Ευαγγελία) 
1. Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Βόλβης, έτους 2012.
(Εισηγήτρια Πολιτικός Μηχανικός κ. Γιαλίδου Ανδριανή)
2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης με ασφαλτόστρωση και ηλεκτροφωτισμό στον οικισμό Νέας Απολλωνίας.
3. Έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από αμίαντο με σωλήνες pvc στο Δ.Δ. Νέας Απολλωνίας».
4. Έγκριση της υδραυλικής μελέτης του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από αμίαντο με σωλήνες pvc στο Δ.Δ. Νέας Απολλωνίας».
5. Έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από αμίαντο με σωλήνες pvc στο Δ.Δ. Νέας Απολλωνίας».
(Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ.)
6. Ορισμός δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών Δήμου Βόλβης, για την συμμετοχή στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης υλοποίησης της Προγραμματικής σύμβασης "Εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης Κοινωνικού G.I.S.".
(Εισηγητής Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής – Αντιδήμαρχος κ. Λιάμας Διαμαντής)
7. Αποδοχή χρηματοδότησης πίστωσης 328.825,00 € (προϊόν Γ΄ κατανομής ΣΑΤΑ 2011).
8. Καθορισμός του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας.
9. Καθορισμός της αξίας των ακινήτων (εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού) για την επιβολή του Τ.Α..Π.
10. Αναπροσαρμογή φόρου Ηλεκτροδοτουμένων χώρων.
11. Επιβολή του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων.
12. Επιβολή Δημοτικού τέλους 0,5% & 5% επι των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων.
13. Επιβολή τέλους χρήσης μεταλλικών κάδων (8 κυβ. μέτρων) τύπου κοντέϊνερ.
14. Συμμετοχή του Δήμου Βόλβης, στο πρόγραμμα "ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ" έτους 2012.
15. Έγκριση υπερωριών εργαζομένων στην παιδική κατασκήνωση Δήμου.
16. Έγκριση αριθ. 49/2011 μελέτης με τίτλο "Προμήθεια ανταλλακτικών των Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Βόλβης".
17. Έγκριση αριθ. 48/2011 μελέτης με τίτλο "Προμήθεια ανταλλακτικών των βενζινοκινητήρων των οχημάτων του Δήμου Βόλβης". 
18. Έγκριση αριθ. 50/2011 μελέτης με τίτλο "Προμήθεια ανταλλακτικών των απορριμματοφόρων του Δήμου Βόλβης".
19. Έγκριση αριθ. 51/2011 μελέτης με τίτλο "Προμήθεια ανταλλακτικών των πετρελαιοκινητήρων των οχημάτων του Δήμου Βόλβης".
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011
 Η παράταξη της Λαϊκής συσπείρωσης Βόλβης στήριξε στο Δημ.Συμβούλιο τους συμβασιούχους εργαζόμενους στη δημοτική επιχείρηση Λουτρών Απολλωνίας ,ενάντια στην προσπάθεια της Διοίκησης να τους μειώσει τις ημέρες εργασίας σε 3 την εβδομάδα.
Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός 9/12/2011
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 35.871
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. και όμοιες άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (στο Σταυρό) την 14η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.00 μ.μ κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
  • Ανακοινώσεις - Ενημέρωση από τον Δήμαρχο.

(Εισηγητής Δήμαρχος) 
1. Έγκριση της Α΄ φάσης του σχεδίου του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Βόλβης.
2. Λήψη απόφασης – ψήφισμα για την στήριξη του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι".
3. Ορισμός μελών (τακτικών & αναπληρωματικών) επιτροπής διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης μελετών.
(Εισηγήτρια Πολ. Μηχ. κ. Καπετανικόλα Ευαγγελία)
4. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 73/2010 αποφάσεως του Δημ. Συμβουλίου του πρώην Δήμου Εγνατίας με την οποία αιτούνταν την παραχώρηση του υπ’ αριθμ. 117 οικοπέδου στο υπ’ αριθμ. 20 οικοδ. τετράγωνο, έκτασης 235,00 τ.μ., στον οικισμό Σχολαρίου και γνωμοδότηση για την εν λόγω παραχώρηση. 
5. Έγκριση τεχνικής μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης για έκδοση άδειας αποκατάστασης ΧΑΔΑ Ασπροβάλτας Δήμου Βόλβης. 
6. Εξέταση αιτήματος πολίτη. 
7. Έγκριση της αριθ. ΑΚ58/2011 μελέτης προεκτίμησης αμοιβής έργου "Αρδευτικό δίκτυο Αρέθουσας Δήμου Βόλβης"
(Εισηγητής Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
8. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο 512 Ο.Τ. Ασπροβάλτας. 
9. Έγκριση λειτουργίας Λαϊκής αγοράς στην Δημοτική Κοινότητα Ασπροβάλτας.
(Εισηγητής Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής-Αν/ρχος κ. Λιάμας Διαμαντής)
10. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης, έτους 2011.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Συνολικές προβολές σελίδας

Θέματα

Αναζήτηση

Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΟΛΥΖΩΙΔΟΥ ΒΑΣΩ

  • Πτυχιούχος Φυσικομαθηματικής
  • Ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης,
  • Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Βόλβης,
  • Μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου Επαγγελματιών Σταυρού
  • Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Λυκείου Ρεντίνας
  • Μέλος του Συντονιστικού Στρυμονικού ενάντια στην επένδυση Χρυσού
  • Αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης