902.gr

Υπογράφω

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Από το Blogger.

Αναγνώστες

Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

Είναι γνωστό ότι το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.(Ταμείο αξιοποίησης Ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου) μόνο αξιοποίηση της περιουσίας του δημοσίου δεν κάνει,προς όφελος του λαού.
Αντίθετα έχει αναλάβει το ξεπούλημα περιοχών -φιλέτων σε όλη την Ελλάδα.
Στα όρια του δήμου Βόλβης είναι το κάμπινγκ Ασπροβάλτας, πρωην ιδιοκτησίας ΕΟΤ, και τώρα ΤΑΙΠΕΔ, έχει βγει προς πώληση. Από τα μεγαλύτερα κάμπινγκ στην χώρα μας, με στόχο να δημιουργηθούν διώροφες κατοικίες και καταστημάτων πάσης φύσης, ουσιαστικά ένα μικρό τουριστικό χωριό, που θα εγκλωβίσει πολλές οικονομικές δραστηριότητες και θα πλήξει μεταξύ των άλλων την τουριστική κίνηση της γειτονικής περιοχής.
Το πιο σημαντικό όμως είναι το γεγονός ότι αυτό αποτελεί την αφετηρία για το ξεπούλημα πολλών φιλέτων που διαθέτει σε θάλασσα - λίμνες και βουνά ο δήμος Βόλβης.
Η Λαϊκή Συσπείρωση, κατέθεσε πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο να μην αποδεχθούμε την εκποίηση του κάμπινγκ, αντίθετα να παραχωρηθεί στον Δήμο Βόλβης, να το αξιοποιήσει ο Δήμος
και να έχει έσοδα προς όφελος των δημοτών.
Οι "περίεργες" και εν κρυπτώ επισκέψεις  στην περιοχή μας μόνο αθώες δεν είναι.

Η Λαϊκή Συσπείρωση καλεί τους δημότες, να προστατέψουμε την δημόσια περιουσία να μην επιτρέψουμε να ξεπουληθεί σπιθαμή γης. Να μην υποθηκεύσουμε το μέλλον του τόπου και των γενιών που έρχονται. Να είμαστε σε ετοιμότητα για να αποτρέψουμε αυτά που σχεδιάζουν

Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

E-mail Εκτύπωση PDF
ellhnik_dhmokratia
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός 28/1/2014
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2.067
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. και όμοιες άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (στο Σταυρό) την 03η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00 μ.μ κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑΤΑ
  • Ενημέρωση Δήμαρχου.
Ενημέρωση – Συζήτηση σχετικά με λειτουργία ανώνυμης εταιρίας υπο την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ – ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ".
(Εισηγήτρια Πολιτικός Μηχανικός κ. Καπετανικόλα Ευαγγελία)
1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ» Δήμου Βόλβης.
2. Λήψη εκ νέου απόφασης Δ.Σ. περί εξέτασης αιτημάτων Α.Π.Θ. για παραχώρηση χρήσης Δημοτικών εκτάσεων Δ.Ε. Μαδύτου, σε συνέχεια του αριθ. Πρωτ. 82110/05-11-2012 εγγράφου της Α.Δ.Μ.Θ.
 3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δ.Δ. Μικρής Βόλβης, θέση Τούβαλα του Δήμου Ρεντίνας»
4. Διάλυση της με αρ. πρωτ. 908/18-2-2009 σύμβασης μεταξύ πρώην Δήμου Απολλωνίας και Βαγγελινού Χρυσάνθης για την εκπόνηση της μελέτης «Οριοθέτηση και Διευθέτηση Ρέματος στο Δ.Δ. Νικομηδινού – Περιβαλλοντική Μελέτη»
 5. Διάλυση της με αρ. πρωτ. 907/18-2-2009 σύμβασης μεταξύ πρώην Δήμου Απολλωνίας και Βαγγελινού Χρυσάνθης για την εκπόνηση της μελέτης «Οριοθέτηση και Διευθέτηση Ρέματος στο Δ.Δ. Περιστερώνα – Περιβαλλοντική Μελέτη»
 6. Διάλυση της με αρ. πρωτ. 5951/14-10-2009 σύμβασης μεταξύ πρώην Δήμου Απολλωνίας και της σύμπραξης μελετητών «Βοχαΐτης Δημήτριος - Βαγγελινού Χρυσάνθη» για την εκπόνηση της μελέτης «Οριοθέτηση και Διευθέτηση Ρέματος στο Δ.Δ. Μελισσουργού»
7. Διάλυση της με αρ. πρωτ. 6889/26-11-2009 σύμβασης μεταξύ πρώην Δήμου Απολλωνίας και της σύμπραξης μελετητών «Βοχαΐτης Δημήτριος - Βαγγελινού Χρυσάνθη» για την εκπόνηση της μελέτης «Οριοθέτηση και Διευθέτηση Ρέματος στο Δ.Δ. Στίβου»
8. Διάλυση της με αρ. πρωτ. 5229/11-9-2009 σύμβασης μεταξύ πρώην Δήμου Απολλωνίας και Βοχαΐτη Δημητρίου για την εκπόνηση της μελέτης «Οριοθέτηση και Διευθέτηση Ρέματος στο Δ.Δ. Νικομηδινού – Τεύχη Δημοπράτησης/ΣΑΥ-ΦΑΥ»
9. Διάλυση της με αρ. πρωτ. 5227/11-9-2009 σύμβασης μεταξύ πρώην Δήμου Απολλωνίας και Βοχαΐτη Δημητρίου για την εκπόνηση της μελέτης «Οριοθέτηση και Διευθέτηση Ρέματος στο Δ.Δ. Περιστερώνα – Τεύχη Δημοπράτησης/ΣΑΥ-ΦΑΥ»
10. Διάλυση της με αρ. πρωτ. 5950/14-10-2009 σύμβασης μεταξύ πρώην Δήμου Απολλωνίας και της σύμπραξης μελετητών «Βοχαΐτης Δημήτριος - Βαγγελινού Χρυσάνθη – Μουμτζίδου Γκάλια – Καραγιαννίδης Κων/νος» για την εκπόνηση της μελέτης «Διαμόρφωση Παραλίμνιας Διαδρομής Λουτρόπολη – Οθωμανικό Λουτρό»
(Εισηγητής κ. Βασιλάκης Δ. εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας)
11. Ανανεώσεις αδειών πλανοδίου εμπορίου.
(Εισηγητής Δ.Σ. – Πρόεδρος ΔΕΥΑΒ κ. Καρακίτσος Α.)
12. Αλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Β.
(Εισηγητής Εντεταλμένος για θέματα προσωπικού, Δ.Σ. – Ανρχος κ. Δεμερτζής Γεώργιος)
13. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Δήμου Βόλβης, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, (8μηνη απασχόληση) των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
14. Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για κάλυψη αναγκών υπηρεσίας καθαριότητας και πολιτικής προστασίας Δήμου Βόλβης, έτους 2014.
15. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περ. κ΄ παρ 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012.
(Εισηγητής εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Γκαγκάρης Αθανάσιος )
16. Περί υλοτομίας συστάδων Δημοτικού Δάσους Στεφανινών, για το έτος 2014 και καθορισμός μισθωμάτων.
17. Συγκρότηση επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων για την έκδοση αδειών πωλητών Λαϊκών αγορών για το έτος 2014.
(Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Θωμά Ν.)
18. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων και εργασιών έτους 2014.
19. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών έτους 2014, με τον ΕΚΠΟΤΑ, και ορισμός Προέδρου & αναπληρωτή του.
20. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών, εκμισθώσεως – εκποιήσεως δημοτικών ακινήτων, έτους 2014.
21. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό, έτους 2014, και ορισμός Προέδρου.
22. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Βόλβης, (τακτικός – αναπληρωματικός) για την συγκρότηση επιτροπής έγκρισης θαλασσίων μέσων αναψυχής.
23. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Βόλβης, (τακτικός – αναπληρωματικός) για την συγκρότηση επιτροπής θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων.
24. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Βόλβης, (τακτικός – αναπληρωματικός) για την συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών.
25. Έγκριση απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αρέθουσας, οικονομικού έτους 2010.
(Εισηγητής Πρόεδρος Ο.Ε – Δήμαρχος )
26. Έγκριση Δ΄ τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης, Δ΄ τριμήνου έτους 2013.
27. Επιχορήγηση Ο.Π.Α.Π. & Ο.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Βόλβης και ψήφιση πιστώσεων σε βάρος Προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης, έτους 2014.
28. Έγκριση συμμετοχής Δήμου Βόλβης σε εκθέσεις τουρισμού και έγκριση μετακίνησης Δημοτικού οχήματος για μετάβαση – συμμετοχή αντιπροσωπείας Δήμου Βόλβης σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις.
29. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης, έτους 2014.
30. Αποδοχή χρηματοδότησης 36.611,31 € από ΥΠ.ΕΣ. (Α΄ κατανομή έτους 2014) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και τρόπος κατανομής της πίστωσης στις σχολικές επιτροπές.
31. Αποδοχή χρηματοδότησης 70.094,70 € (προϊόν 13ης εντολής ΣΑΤΑ 2013) και τρόπος κατανομής αυτής.
32. Ανακατανομή υπολοίπων δόσεων ΣΑΤΑ έτους 2013.
33. Εξώδικος συμβιβασμός για αποζημίωση ιδιοκτησίας, λόγω 99/2009 Π.Ε. Βρασνών.
34. Επιστροφή εισφορών σε χρήμα, λόγω έκδοσης Διορθωτικών Πράξεων Εφαρμογής Σχεδίου Πόλεως.
35. Επιστροφή παραβόλου αδείας διαμονής αλλοδαπού.
36. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Βόλβης για τραπεζικές συναλλαγές Δήμου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Συνολικές προβολές σελίδας

Θέματα

Αναζήτηση

Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΟΛΥΖΩΙΔΟΥ ΒΑΣΩ

  • Πτυχιούχος Φυσικομαθηματικής
  • Ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης,
  • Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Βόλβης,
  • Μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου Επαγγελματιών Σταυρού
  • Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Λυκείου Ρεντίνας
  • Μέλος του Συντονιστικού Στρυμονικού ενάντια στην επένδυση Χρυσού
  • Αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης